Klauzula Informacyjna

Drogi Przyjacielu.

Kontaktując się z nami na podane numery telefonów podasz nam zapewne swoje dane osobowe. Dlatego, szanując Twoją prywatność i realizując wiążące nas obowiązki prawne, pragniemy Ci przekazać kilka ważnych informacji:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Da Grasso Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, Al. Jana Pawła II 18 lok. 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000270637.
2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres ado@dagrasso.pl lub dzwoniąc do nas pod numer 509910000. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości.
3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ skierowałeś do nas zapytanie drogą telefoniczną lub e-mailową – wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub w celu złożenia Ci oferty, oczywiście jeśli poprosisz nas o jej złożenie.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, będziesz ją mógł cofnąć w każdej chwili, co nie wpłynie na legalność przetwarzania przez nas Twoich danych do czasu otrzymania Twojego oświadczenia o cofnięciu udzielonej nam zgody.
6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a w przypadku, gdy dane przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, a ponadto w sposób zautomatyzowany – również prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
9. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy lub franczyzobiorcy, jeśli będzie to uzasadnione w związku z Twoim zapytaniem;;
10. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowe.
11. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Twoim zapytaniem do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, otrzymania Twojego sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Twoje zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Twojego zapytania.